Head to Heart logo
Head to Heart logo
Head to Heart logo

Coaching & Consultancy

HomeCoaching & Consultancy

Coaching & Consultancy

Ontwikkelen kent zijn krachten en uitdagingen. In een maatschappij met een hoge (ontwikkelings) snelheid, is vaak sprake van veel veranderingen, terwijl wij als mensen meest gebaat zijn bij structuur en herhaling waarbij ons brein in een ontspannen staat is. Hetzelfde geldt voor life- events zoals scheiding, verhuizing, geboorte, werk(loosheid).

Bij verschillende, opeenvolgende veranderingen of life events, wordt ons brein meer belast. Draagkracht neemt af en de kans op overbelasting wordt steeds groter. Als de belastbaarheid langere tijd hoog is, komen we in ons overlevingsmechanisme en voelen we niet wanneer we aan onze energiereserves komen. We voelen het vaak pas wanneer de reserves op zijn en we niet meer (gemakkelijk) verder kunnen. Onze emoties voelen zwaarder en we vinden het lastig om andere manieren te bedenken om uit vicieuze cirkel te komen.

Angst neemt toe wanneer we steeds meer het gevoel krijgen de controle over ons leven te verliezen. Tezamen met toename van angst, ontstaat afname in het vertrouwen in mogelijkheden en andere scenario’s. (angst versus vertrouwen)

We krijgen te maken met macht/afhankelijkheidsdynamiek. Eigen invloed en invloed van buitenaf wordt moeilijker door ons onderscheiden.

In je zoektocht ben ik iemand die een helicopterview behoudt, spiegelt en je ondersteunt gedurende jouw onderzoek naar waar jouw keerpunt richting de gewenste verandering ligt.

Binnen de coaching richt ik mij op het individu en daarnaast bied ik consultancy op projectbasis.

Consultancy kan geboden worden op de gebieden van scheiding, jeugdwet, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, preventie, gezinnen en jeugd.

Kennismakingsgesprek gratis en vrijblijvend

Head to Heart © 2024 Alle rechten voorbehouden